СИЛА КРЕМНИЯ

«Минераллар мажмуаси «СИЛА КРЕМНИЯ” — нанокремний

Кремний — ҳаётий элемент ва унингсиз табиатда биронта ҳам организмнинг ўсиши ва ривожланиши мумкин эмас, шунинг учун уни қишлоқ хўжалигида қандай ишлатиш мумкинлиги тўғрисида савол туғилди. Нанотехнология фаол кремнийга асосланган препаратни яратишга ёрдам берди — “СИЛА КРЕМНИЯ” минераллар комплекси (фаол кремний, нанокремний асосидаги минерал таркибий қисмларнинг эркин, чекланмаган шаклдаги аралашма). “СИЛА КРЕМНИЯ” — бу замонавий ўғитнинг янги тури, қишлоқ хўжалик экинларига микроэлементларни яхшироқ ўзлаштиришга ва касалликлар ҳамда паразитларга қарши чидамлиликни оширишга ёрдам берувчи кенг спектрли таъсирга эга антидот. “СИЛА КРЕМНИЯ” бу келажак ўғитидир, XXI аср ўғитидир. Кремний ўғитлар қишлоқ хўжалик экинларнинг ҳосилдорлигини оширишга, шунингдек тупроқ унумдорлигини тиклашга ёрдам беради. Кремний ўғитлар (кремний асосидаги ўғитлар) бошқа мамлакатларда кўп йиллар давомида ишлатилган ва кремнийнинг хусусиятлари, унинг ҳар қандай тирик организмга таъсири узоқ вақтдан бери маълум. Масалан, қудуқларнинг туби ва ички юзасига кремний ётқизилган, чунки бундай қудуқлардан сув истеъмол қилган одамлар камроқ касал бўлишганлиги ва ундаги сув жуда шаффоф, мазали ва шифобахш эканлиги аниқланган.

Японияда кремний асосидаги ўғитлар 1955 йилдан бери расмий равишда минерал ўғитлар рўйхатига киритилган. Жаҳон тажрибаси шуни кўрсатадики, ўсимликлар учун кремнийли ўғитлар замонавий қишлоқ хўжалигида тобора етакчи ўринни эгаллаб бормоқда. Кремнийли ўғитлар АҚШ ва Канадада, Хитой ҳамда Австралияда ҳам машҳур. Кремний асосидаги бошқа импорт ўғитлардан фарқли ўлароқ, бизнинг “СИЛА КРЕМНИЯ” препарат фойдали жиҳатлари билан ажралиб туради. Импорт қилинадиган, шунга ўхшаш ўғитлар турли хил кремний бирикмаларидан иборат, бизнинг препарат эса минераллар комплекси бўлиб, соф, боғлиқ бўлмаган кремнийга асосланган ва препаратнинг асосини ташкил этувчи (таркиби 50-60%) фаол кристалли кремний (нанокремний) нанозаррачаларидан ташкил топган. “СИЛА КРЕМНИЯ” минераллар комплекси препарат таркибида соф элементларнинг нанозаррачалари шаклида ҳам мавжуд. Агар сиз экологик тоза ва йирик ҳосилни, яхши кўринишга эга ҳамда сақлаш муддати узоқ бўлган маҳсулотларни олишни хоҳласангиз, қишлоқ хўжалигида “СИЛА КРЕМНИЯ” антидотидан фойдаланиш зарурдир. “СИЛА КРЕМНИЯ” ўсимликлар учун ажойиб ўғитдир.

“СИЛА КРЕМНИЯ” оксидланиш жараёнларининг олдини олиш учун полиетиленглюкол муҳитига жойлаштирилган кремний (нанокремний), темир, рух, мис, калций, магний, олтингугурт ва бошқа элементларнинг нано-кукунлари аралашмасидан иборат. (Полиэтиленглюколь — бу хавфсиз озуқавий қўшимчаси; унинг асосида тиш пасталари, тана косметикаси ва бошқалар тайёрланади) Препарат таркибидаги фаол кремний миқдори 50-60% ни ташкил қилади. Препарат таркибидаги кремний заррачалари нано ўлчамига эга, бу уларни ҳужайралар даражасида ўсимликлар томонидан осонликча ўзлаштирилишига ёрдам беради. НАНОКРЕМНИЙ заррачаларининг ҳажми — 0,005 мкм. Юқоридаги таркибга қўшимча равишда, “СИЛА КРЕМНИЯ” ўғитида бошқа ҳеч нарса йўқ ва шунинг учун у экологик тоза ўғит ҳисобланади. КРЕМНИЙнинг ўсимликлар томонидан ўзлаштирилмаган нанозаррачалари, шунингдек, препаратнинг ишлов беришда ўсимликларга етиб бормаган қисми кислород ва сув таъсирида оксидланиш натижасида қисқа вақт ичида оддий қумга айланади.

“СИЛА КРЕМНИЯ” минераллар комплексининг АФЗАЛЛИКЛАРИ:

— “СИЛА КРЕМНИЯ” умумий мустаҳкамловчи таъсирга эга, ўсимликларнинг иммун тизимини яхшилайди

— “СИЛА КРЕМНИЯ” препаратидан фойдаланиш экстремал об-ҳаво шароитларига, айниқса қурғоқчиликка чидамлиликни оширади

— “СИЛА КРЕМНИЯ” пеститсид билан ишлов бериш натижасида келиб чиқадиган стрессни енгиллаштиради

— Минерал ўғитлар билан биргаликда “СИЛА КРЕМНИЯ” препарати ўғитларнинг самарадорлигини сезиларли даражада оширади. Сувда эрийдиган барча турдаги ўғитлар ва ўсимликларни ҳимоя қилиш воситаларига тўлиқ мос келади. Кремний ҳар қандай ўсимлик учун азот, фосфор ва калий ўзлаштирилишини яхшилаш учун зарурдир.

— “СИЛА КРЕМНИЯ” ўсиш жараёнларини фаоллаштиради, илдиз тизимини мустаҳкамлайди, мева ҳосил бўлишини яхшилайди. Ўсимликлар учун ўсиш активатори.

— Маҳсулот сифатини яхшилайди ва маҳсулотдорлик даражасини оширади. Йиғиб олинган ҳосилнинг сақлаш муддатини оширади.

— Препарат нитратлар ва оғир металларнинг тўпланишига тўсқинлик қилади, уларни қиариб юборишга ёрдам беради.

— “СИЛА КРЕМНИЯ” экинларнинг уруғланишини оширади

— “СИЛА КРЕМНИЯ” ўсимликларнинг ҳимоя функцияларини яхшилайди, шунингдек ўсимликларни ҳимоя қилиш воситаси сифатида ҳам ишлайди.

Ўсимликларни кремний билан озиқлантиришни оптималлаштириш фотосинтетик фаолликнинг кўпайишига олиб келади. Кремний, фосфор билан бир қаторда, макроэргик бирикмаларнинг асосидир, бу кремнефил ўсимликларнинг биоэнергетикасини янада самаралироқ қилади. КРЕМНИЙ нинг тўқималарнинг механик кучига таъсири ўсимликларнинг сўлиб қолишига тўсқинлик қиладиган молекуляр таъсирга қўшилади. Препарат экстремал об-ҳаво шароитида яхши натижа беради ва қурғоқчиликдан яхши ҳимоя қилади. «СИЛА КРЕМНИЯ» антидоти ўсимликларнинг турли хил стрессларга табиий реакциясини қўзғатишга қодир. Фаол кремнийнинг юқори миқдори туфайли “СИЛА КРЕМНИЯ” минераллар комплекси ўсимликларнинг (айниқса гуруч ва картошка) фунгицид, пеститсид, водород сулфиди, анаэробиоз ва замбуруғ касалликларини қўзғовчиларнинг комплекс таъсиридан келиб чиқадиган физиологик касалликларга чидамлилигини оширади.

Ўсимликлар учун “СИЛА КРЕМНИЯ” препаратидан фойдаланганда уруғларнинг тез ўсиши, ўсимликлар вегетатив циклининг қисқариши, ҳосилдорликнинг сезиларли даражада ошиши, маҳсулотнинг сифати, сақлаш муддатининг ошиши ва ўсимликларнинг ноқулай ўсиш шароитларига чидамлилиги кузатилади, бу айниқса қалтис деҳқончилик зоналари учун муҳимдир. Препарат совуқдан зарар кўрган ўсимликларни ҳаётга қайтаришга қодир, аммо олдиндан ишлов берилганида совуққа қарши яхшироқ самарадорлик кўрсаткичларини беради.

«СИЛА КРЕМНИЯ» препарати билан сабзавотларнинг ҳосилдорлиги 20-50% га, донли экинлар 30-70% га, картошка 50-100% га, мевалар ва реза мевалар ҳосилдорлиги 50-100% га ошади. Маҳсулотларнинг ташқи кўриниши янада жозибадор бўлади, таъм яхшиланади ва сақлаш муддати сезиларли даражада ошади.

Ўғит кўплаб фермерлар ва бошқа қишлоқ хўжалиги корхоналари томонидан муваффақиятли қўлланилиб келинмоқда. Бир марта синовдан ўтказганидан сўнг, фермерлар бизнинг маҳсулотимизга қайта буюртма берадилар, чунки яхши натижа аниқ кўриниб туради.

“СИЛА КРЕМНИЯ” минерал аралашмасидан амалда деярли барча экинларда яхши натижаларга эришилди, аммо айниқса яхши натижаларни дон, гуруч, картошка, зиғир ва деярли барча мевалар ва реза меваларда қайд этиш мумкин.

Ушбу препарат мамлакатнинг барча туманларида машҳурликка эришмоқда, у Калининград вилоятида ва мамлакатнинг жанубий вилоятларида, Россиянинг марказий қисмида ва Сибирда қўлланилади. Қайд этилишича, об-ҳаво шароити экстремал бўлган ҳудудларда, шунингдек мавсумий иқлим аномалиялари қайд этилган бошқа ҳудудларда энг яхши натижаларга эришилди.

“СИЛА КРЕМНИЯ” бренди ва бошқа кремнийли ўғитлар оммалашиб бормоқда ва афсуски, кўп сотувчилар ўз маҳсулотларини кремний нанозаррачаларидан ташкил топган маҳсулот сифатида сотишга ҳаракат қилмоқдалар, гарчи энг яхши ҳолатда улар чақмоқли ер (кремний диоксиди) ни сотадилар. Сотувчидан маҳсулот таркибини аниқлаштиринг. Биз фаол кремнийга асосланган минерал таркибий қисмларнинг аралашмасини сотамиз, унинг таркибида таркибида фаол кремний миқдори камида 50% бўлган кимёвий бирикмаларсиз кремний фаол ва эркин шаклда бўлади (чақмоқли ер (кремний диоксиди) эмас).

удобрение нанокремний для растений

нанокремний СИЛА КРЕМНИЯ — это кремниевое удобрение, создано на основе активного кремния и представляет из себя комплекс минералов, который состоит из наночастич кремния и других элементов в свободной, не связанной форме.